Vitajte na stránke Občianskeho združenia Fraštačania!

OZ Fraštačania je aktívne od roku 2010, právnym subjektom je od roku 2014.

 

Cieľmi OZ Fraštačania sú:

  • zdravý a progresívny rozvoj mesta Hlohovec: podpora a rozvoj otvorenosti, transparentnosti a efektívnosti činnosti miestnej samosprávy a jej podriadených organizácií,
  • zvyšovanie kvality života obyvateľov mesta: najmä detí, mládeže, mladých rodín, ale aj seniorov.

Občianske združenie Fraštačania dlhodobo vytvára rôzne možnosti kultúrneho, spoločenského, športového a voľnočasového vyžitia. Taktiež prispieva k zlepšovaniu životného prostredia a služieb pre verejnosť.

 

Veríme, že je dôležité pripraviť pre všetkých obyvateľov adekvátne podmienky pre kvalitný život v meste a v jeho okolí.

 

K doterajším výsledkom a prínosom nášho občianskeho združenia patria:

  • aktívne zapájanie sa do komunálnej politiky,
  • pravidelné jarné a jesenné čistenie mesta – „Smeťozbery“,
  • činnosť Rodinného centra Fraštáčik,
  • organizácia rôznych kultúrnych podujatí,
  • organizácia rôznych športových podujatí,
  • protest proti rozširovaniu skládky nebezpečného odpadu,
  • podpora miestnych seniorských klubov,
  • výstavba detských ihrísk.

 

Všetky aktivity občianskeho združenia Fraštačania uskutočňujú naši členovia a priaznivci na dobrovoľnej báze.


Stanovy OZ Fraštačania:

FRAŠTAČANIA o.z. - stanovy potvrdené MVSR

 

Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla:

FRAŠTAČANIA o.z. - IČO

Výpis z registra organizácií ŠÚ SR:

FRAŠTAČANIA o.z. - výpis z registra organizácií