Sadenie stromov na Dilongovej ulici

11.11.2023 sme pokračovali vo vysádzaní stromov a kríkov v Hlohovci. V areáli mestských jaslí na Dilongovej ulici pribudli 4 stromy a 20 kríkov. Ďakujeme spoločnosti TOMRA, ktorá finančne prispela na nákup stromov a kríkov.

Posledné aktivity