Kontakt

Sídlo:

Zábranie 204/40, 920 01 Hlohovec

Výkonný výbor občianskeho združenia:

Predseda o.z.

 Miroslav Bobák 
 miroslav.bobak71@gmail.com 
 0907 / 891 584 

Podpreseda o.z.

 Ing. Patrik Voltmann 
 patrik.voltmann@gmail.com 

Podpreseda o.z.

 Mgr.Rastislav Hauliš 
 rasto.haulis@gmail.com 

Členovia o.z.:

 • Ing. Arch. Miloslav Drgoň
 • Juraj Šiška
 • Jozef Mačica
 • PaedDr. Denisa Králičová
 • Andrej Bobák
 • Mgr. Stanislava Brestovanská
 • Doc. Ing. František Duchoň, PhD.
 • Ing. Tomáš Vronka
 • Juraj Surma

 • Jaroslav Miklovič
 • Lucia Šándorová
 • Ing. Miroslav Kollár
 • PhDr. Martina Kováčová
 • Ing. Stanislava Pogáčová
 • Ing. Martin Duchoň
 • Mgr.art Brian Brestovanský, DiS.art
 • PharmDr. Dominika Novotná
 • Andrea Bobáková
 • Bohuslav Brestovanský
 • Katarína Gubalová, DiS
 • Richard Kopaj
 • Janka Vargová
 • Dominika Danková
 • Alexander Gubala
 • Bianka Brestovanská