Mestská alej Hlohovec II. etapa

14.10.2023 naše občianske združenie Fraštačania zrealizovalo projekt „Mestská alej Hlohovec II.etapa“ s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja. 

Zámerom projektu bolo pokračovať vo vytváraní hodnotnej aleje v priestore Dukelskej ulice, ktorá je mimoriadne exponovaná a vystavená priamemu slnečnému žiareniu. Pozdĺž chodníka pre peších absentuje tienenie aj chládok. Ulicu vhodne doplnil živý plot a vyššie dreviny, ktoré vytvoria „mestskú alej“. Stromoradie rovnakých drevín zabezpečí dostatočné tienenie, chládok a zlepší tiež mikroklímu (klimatickú pohodu) v danej časti mesta. Živý plot bude vytvárať prírodnú bariéru chodníka od cestnej komunikácie. Okrem vyššie uvedených, navrhovaná alej významne zvýši estetickú hodnotu daného verejného priestoru.

Ďakujeme všetkým pomocníkom, ktorí sa zúčastnili brigády a Trnavskému samosprávnemu kraju za finančnú podporu.

Posledné aktivity