Mikuláš na námestí 2015

Mesto Hlohovec v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom a občianskym združením Fraštačania pripravilo 6. decembra 2015 pre všetky deti nášho mesta spoločenskú akciu „Mikuláš na námestí“. V rámci programu vystúpil detský spevácky zbor Hlohovčatá, Lívia Doležalová, žiaci Základnej umeleckej školy v Hlohovci ale aj Mikuláš so svojím sprievodom. Na záver programu sme spoločným odpočítavaním slávnostne rozsvietili vianočný stromček na námestí. Zlatým klincom podujatia bolo prekvapenie od nášho občianskeho združenia – slávnostný ohňostroj.

Posledné aktivity