DISCGOLF PRE ŠKÔLKÁROV – 2016

12.4.2016 sa nám podarilo odovzdať štyrom fraštackým škôlkam športové vybavenie z projektu ,, Discgolf pre škôlkárov“, ktorého žiadateľom a prijímateľom je naše OZ. Projekt vznikol na základe 1.ročníka grantovej výzvy ,, Športujem rád a bezpečne“, ktorú vyhlásila Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci s poisťovňou Kooperativa. Odovzdávajúcimi boli Martina Kováčova, Rasťo Hauliš a Marek Bobák. Projekt bude pokračovať dodaním športového vybavenia (disky a vozíky na prevoz košov) a ,,Majstrovstvami hlohoveckých škôlok v discgolfe“ v júni.