Športový krúžok Rodinného centra Fraštáčik 2015 – 2016

Na jeseň minulého roku vznikla v našom meste zaujímavá voľnočasová aktivita pre deti – športový krúžok zameraný na všeobecnú športovú prípravu pre deti škôlkarského veku.

Iniciatíva vznikla v občianskom združení Fraštačania, ktorého členovia si všimli nedostatok možností trávenia voľného času pre deti v tomto veku. Vzniklo Rodinné centrum Fraštáčik, ktoré zamýšľa a už pripravuje veľa rôznorodých aktivít pre deti nášho mesta.

Ako jedna z prvých činností centra sa začal realizovať športový krúžok pre deti vo veku 3 až 6 rokov. Krúžok sa koná pravidelne každý štvrtok od 15,30 do 17. hodiny v telocvični SOŠ Nerudova (bývalá IV. ZŠ), s výnimkou školských prázdnin a za 60 minút cvičenia zaplatia rodičia 2 eurá. Deti cvičia 60 minút, počas ktorých sa im venuje kvalifikovaný tréner – Dávid Kondač, ktorý má so športovou prípravou detí dlhodobé skúsenosti. Cvičenia navrhuje s cieľom precvičiť a zlepšiť jemnú motoriku detí, pohybové cítenie a celkovú koordináciu tela. Takisto sa snaží naučiť deti základné športové zručnosti ako sú: cviky s loptou, poskoky, základy gymnastiky, triafacie cviky a rozvoj koordinačných schopností. Súčasťou krúžku je aj zaujímavá športová hra. Dôležitým prínosom pre deti je fakt, že počas športových aktivít si zlepšujú aj svoje schopnosti sústredenia a spolupráce ako aj sociálnu súdržnosť a základy tímovej práce.

V rámci krúžku sa využívajú pestré športové pomôcky ako sú lopty rôzneho druhu a veľkosti, kruhy, frekvenčné rebríky, švihadlá, kužele, žinenky, expandre,…

Snahou RC Fraštáčik je, aby bol každý krúžok vždy iný, pre deti zaujímavý a zábavný, aby sa vždy tešili nabudúce. Zároveň sa dbá o to, aby sa pravidelne, v istých časových intervaloch, opakovalo precvičovanie základných športových návykov a tým sa deťom utvrdzovali správne športové základy.

Rodinné centrum Fraštáčik aj touto cestou pozýva všetkých škôlkarov, príďte zaujímavo a užitočne využiť voľný čas. Tešíme sa na Vás!

Bližšie info: Rodinné centrum Fraštáčik, rcfrastacik@gmail.com alebo na facebookovom profile: www.facebook.com/rcfrastacik