Olympiáda materských škôl 2019

Už po štvrtýkrát sme pomohli zorganizovať Discgolfovú olympiádu pre materské školy z Hlohovca. Tento rok do škôlky na Hollého ulici prišlo súťažiť 6 škôlok z celého mesta (aj „spoza štreky“ aj „spoza Váhu“) a znovu si okrem discgolfu zmerali sily v rôznych disciplínach. Ďakujeme najmä hostiteľom podujatia – MŠ Hollého – pani riaditeľke Klostermannovej, pani učiteľke Chalányovej a hlavnému koordinátorovi discgolfu Martinovi Chalánymu. Dnes medzi nás zavítal aj zástupca olympijského výboru v Trnave, takže sme tu mali aj „odborného garanta“. Gratulujeme všetkým deckám a držíme palce pri ďalšom športovaní a súťažení.