MESTSKÁ ALEJ HLOHOVEC

8.10.2022 naše občianske združenie Fraštačania zrealizovalo projekt „Mestská alej Hlohovec“ s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja.

Občianske združenie Fraštačania dlhodobo vytvára rôzne možnosti kultúrneho, spoločenského, športového a voľnočasového vyžitia. Taktiež prispieva k zlepšovaniu životného prostredia a služieb pre verejnosť.

OZ Fraštačania podporuje aj aktivity zamerané na zmiernenie negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ktoré sa prejavujú vo forme sucha a letných horúčav.

Zámerom projektu bolo vysadiť hodnotnú alej v priestore Dukelskej ulice, ktorá je mimoriadne exponovaná a vystavená priamemu slnečnému žiareniu. Pozdĺž chodníka pre peších absentuje tienenie aj chládok. Ulicu vhodne doplnil živý plot a vyššie dreviny, ktoré vytvoria „mestskú alej“. Stromoradie rovnakých drevín zabezpečí dostatočné tienenie, chládok a zlepší tiež mikroklímu (klimatickú pohodu) v danej časti mesta. Živý plot bude vytvárať prírodnú bariéru chodníka od cestnej komunikácie. Okrem vyššie uvedených, navrhovaná alej významne zvýši estetickú hodnotu daného verejného priestoru.

Ďakujeme všetkým pomocníkom, ktorí sa zúčastnili brigády a Trnavskému samosprávnemu kraju za finančnú podporu.

Posledné aktivity