JARNÝ SMEŤOZBER 2022 – VIII.ročník

Veľké poďakovanie za spoluprácu patrí všetkým 110 účastníkom smeťozberu!

Zaplnili sme 5 veľkokapacitných kontajnerov a vyčistili sme tak mesto a okolitú prírodu od odpadkov vo viacerých lokalitách.

Ďakujeme všetkým smeťozberačom, deťom zo základných škôl Koperníkova, Arpáda Felcána, Vilka Šuleka, ich rodičom, pedagógom a riaditeľkám za účasť a aktívnu podporu.

Ďakujeme všetkým, čo pomohli akýmkoľvek spôsobom a podieľali sa na tejto už tradičnej a dlhoročnej akcii.

Ďakujeme všetkým našim zúčastneným členom o.z. Fraštačania, ktorí sa podieľali na samotnej organizácii akcie, koordinácii jednotlivých úsekov, vývoze odpadu, príprave a realizácii opekačky pre účastníkov smeťozberu až po samotný záver a upratovanie.

Ďakujeme!

Tím o.z. Fraštačania.

Jarný smeťozber 2022 Hlohovec

Posledné aktivity