DÚHAFEST – 2018

Ani tento rok sme nezabudli na tých nejlepších a na Dúhafeste 2018 sme opäť ocenili najúspešnejšie školy a najúspešnejších žiakov v predmetových olympiádach a v športe. Ocenená bola ZŠ Podzámska v oblasti spoločenských vied, aj v oblasti športu, Andrej Mikuš (oblasť spoločenských vied), Michal Šrank (oblasť spoločenských vied), Laura Thiel (oblasť spoločenských vied), Lucia Polačiková (šport). Ocenenia za naše o. z. odovzdali Patrik Voltmann, Richard Kopaj a Rasťo Hauliš. Odmeňovanie tých najlepších sa stalo pre nás už peknou tradíciou, nakoľko tieto ocenenia odovzdávame pravidelne už od roku 2011. Oceneným ešte raz blahoželáme.