CESTA ROZPRÁVKOVÝM LESOM 2022- V.ročník

Milé deti,

opäť sme pre vás pripravili obľúbenú, už tradičnú akciu.

Aj tento rok sa tešíme, ako spoločne oslávime DEŇ DETÍ v ROZPRÁVKOVOM LESE!

V sobotu 4.6.2022 od 13. hodiny na vás v Zámockej záhrade čaká pútavý program plný prekvapení:

Cestou rozprávkovým lesom zažijete dobrodružstvo, napätie aj zábavu, preskúšate svoju šikovnosť a zoznámite sa s rozprávkovými postavami. Súčasťou programu bude aj detské rozprávkové divadielko ZkuFraVon.

Krásne popoludnie zavŕšime napínavou tombolou s množstvom cien 

PRÍĎTE S NAMI STRÁVIŤ ROZPRÁVKOVÉ POPOLUDNIE 

Milí rodičia a starí rodičia,

tešíme sa aj na vás. Pre vaše deti a vnúčatá bude pripravený pestrý program a veľa odmien po absolvovaní cesty rozprávkovým lesom.

NA TOTO VŠETKO SA VAŠE DETI A VNÚČATÁ MôŽU TEŠIŤ:

 • Cesta rozprávkovým lesom /10 rozprávkových stanovíšť/
 • Odmeny po absolvovaní minimálneho počtu stanovíšť /bude vyznačené na mapke/
 • Zmrzlina
 • Cukrová vata
 • Balóniky
 • Divadlo ZkuFraVon
 • Jazda na koníkoch
 • Človeče nehnevaj sa v ľudskej veľkosti
 • Vodná brána
 • Skákací a šmýkací hrad
 • Člnkovanie v jazierku
 • Maľovanie na tvár
 • Tombola

Dôležité informácie a upozornenia:

 • Sociálne zariadenie doplníme o prenosné WC, ktoré v areáli rozmiestnime na 2 miestach
 • Občerstvenie bude v stánkoch, nakoľko sa jedná o akciu pre deti, stánky nebudú s alkoholom, nájdete v nich nealko, kávu, ovocné šťavy, trdelníky, hot-dogy, podplamenníky, cukrovinky a iné dobroty.
 • Alkohol viete zakúpiť a konzumovať v amfiteátri alebo na kúpalisku
 • Pri vstupe, ako je zvykom dostane každé dieťa mapku s vyznačenými rozprávkovými stanovišťami
 • Zdravotná služba bude zabezpečená, veríme, že nebude potrebná, prosíme dávajte na deti pozor
 • Najväčší nápor bude na vstupe a v cieli pri odmenách, kde sa predpokladajú rady, prosíme o trpezlivosť budeme robiť všetko, čo bude v našich silách, aby akcia prebehla hladko
 • Odmeny budú pripravené pre cca 800 detí je možné, že aj viac, nie však neobmedzene
 • Zmrzlina a cukrová vata, ktoré sú za absolvovanie cesty rozprávkovým lesom sa dáva deťom, ktoré sa preukážu diplomom alebo iným určeným dokumentom obdržaným v cieli
 • Starostlivo deťom uchovajte lístok do tomboly, ktorá sa bude losovať po vystúpení divadla
 • Na akciu príďte prosím včas, aby si stihli vaše deti, vnúčatá užiť čo najviac
 • Vstup je zdarma

Ďakujeme.

Tešíme sa na vás.

Tím o.z. Fraštačania

Deň detí, cesta rozprávkovým lesom 2022

Posledné aktivity