Vážení priaznivci občianskeho združenia Fraštačania,

dovoľte nám osloviť Vás s možnosťou venovania 2% zo svojich daní z príjmov.

V súčasnosti platná legislatíva Vám umožňuje poukázať 2% z daní z príjmov registrovanej neziskovej organizácii, akou je aj naše občianske združenie.

Tento dar Vás nič nestojí, ak 2% nikomu nevenujete, celá daň bude odvedená štátu.

Poukázaním 2% nášmu občianskemu združeniu pomôžete podporiť rozvoj nášho mesta a kvality života v ňom. Takto získané finančné prostriedky budú použité na:

  • realizáciu a podporu spoločenských, kultúrnych, vzdelávacích a športových akcií v meste,
  • zlepšenie kvality života bývania v našom meste.

Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

 

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmov, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to:

 

Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ:

Do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 eurá.

Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.

Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ak si podávate daňové priznanie sami:

Riadne vyplňte daňové priznanie.

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 eurá.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

 

Obchodné meno alebo názov:

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Právna forma:

Identifikačné číslo (IČO/SID):

Občianske združenie FRAŠTAČANIA

Hlohovec, 920 01, Zábranie 40/204

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

42297567

 

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ak ste právnická osoba:

Riadne vyplňte daňové priznanie.

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

 

Obchodné meno alebo názov:

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Právna forma:

Identifikačné číslo (IČO/SID):

Občianske združenie FRAŠTAČANIA

Hlohovec, 920 01, Zábranie 40/204

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

42297567

 

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

 

Vaše 2 % znamenajú pre nás prejav dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech nás všetkých, obyvateľov nášho mesta Hlohovec.