Práca pre mesto


 

 


 

 

Stretnutia s občanmi – 2. obvod

 

 

Video zo stretnutia 

 


 

Stretnutia s občanmi – 3. obvod

 

 

Video zo stretnutia 

 


 

Stretnutia s občanmi – 4. obvod

 

 

Video zo stretnutia 

 


 

Stretnutia s občanmi – 5. obvod

 

 

 

Video zo stretnutia 2017

 

Video zo stretnutia 2015

 

Video zo stretnutia 2015

 


 

Stretnutia s občanmi – 6. obvod

 

 

Video zo stretnutia 

 


 

Stretnutia s občanmi – 7. obvod

 

 


 

Združenie kresťanských seniorov

 

 


 

 

Klub dôchodcov PETER

 


 

 

Klub dôchodcov RUŽA

 


 

 

Naše programové priority na roky 2014 – 2018

 • Stransparentnenie finančných tokov v meste a mestských firmách, aby sa zastavili úniky mestských peňazí
 • Opatrenia na úpravu dopravného režimu na hlavnom ťahu mestom s cieľom odľahčiť doprave na vstupe a v centre mesta
 • Hľadanie priestoru a spôsobu financovania pre výstavbu nových parkovacích miest
 • Rekonštrukcia zdraviu škodlivých a deravých azbesto -cementových potrubí, v ktorých sa stráca voda za státisíce eur ročne
 • Zabezpečenie poriadku a čistoty nielen v centre mesta, ale aj na sídliskách
 • Zachovanie parkov a zelene minimálne v dnešnom rozsahu
 • Lepšia starostlivosť o zeleň a inštalovanie odpadkových košov pre psíčkarov
 • Rekonštrukcia školských športových areálov a ich otvorenie verejnosti
 • Revitalizácia existujúcich detských ihrísk a vybudovanie nových
 • Riešenie havarijného stavu Zámku a podpora aj pre čiastkové aktivity na jeho záchranu
 • Premena Zámockej záhrady na skutočné oddychové centrum Hlohovca, aby sa do nej dostali pravidelné kultúrno-športové aktivity, ktoré do nej privedú ľudí
 • Vytvorenie novej a profesionálnej prezentácie mesta ako zaujímavej gastronomicko-historickej destinácie
 • Zriadenie funkčnej kancelárie prvého kontaktu v Šulekove
 • Dobudovanie a obnovenie povrchov ciest a chodníkov v Šulekove, vrátane šulekovskej strany hrádze
 • Podporu rozvoja šulekovskej základnej školy, aby sa stala centrom kultúrneho a spoločenského života aj po skončení vyučovania
 • Príprava projektu lávky cez Váh pre peších a cyklistov

Obvod 1

Ako poslanci budeme presadzovať:

 • Opatrenia na úpravu dopravného režimu na hlavnom ťahu mestom s cieľom odľahčiť doprave na vstupe a v centre mesta
 • Zabezpečenie poriadku a čistoty nielen v centre mesta, ale aj v parku na Dilongovej ulici
 • Rekonštrukcia cesty v okolí škôlky na Fraštackej ulici
 • Rekonštrukciu školských športových areálov a ich otvorenie verejnosti
 • Vybudovanie nového detského ihriska
 • Výstavbu workoutového parku na cvičenie pre verejnosť
 • Rozšírenie možností pre športovanie detí, vrátane nových a netradičných športov a zvýšenie atraktívnosti mestských športových súťaží pre deti a mládež
 • Projekt digitalizácie kina Úsmev

Obvod 2

Ako poslanci budeme presadzovať:

 • Stransparentnenie finančných tokov v meste a mestských firmách, aby sme zastavili úniky mestských peňazí
 • Zachovanie parkov a zelene minimálne v dnešnom rozsahu
 • Riešenie úpravy križovatky pri cintoríne
 • Inštalovanie kamery napojenej na Mestskú políciu pri lávke cez železnicu v súvislosti so zhoršenou bezpečnostnou situáciou
 • Dobudovanie potrebných plôch na sídlisku Nitrianska (deti, šport, parkovanie, prístup a rozvoj cintorína)
 • Rekonštrukciu zdraviu škodlivých a deravých azbesto-cementových potrubí v obvode, v ktorých sa navyše stráca voda za státisíce eur ročne
 • Prípravu projektu na revitalizáciu centrálnej mestskej zóny ako srdca mesta

Obvod 3

Ako poslankyne budeme presadzovať:

 • Opatrenia na úpravu dopravného režimu na hlavnom ťahu mestom s cieľom odľahčiť doprave na vstupe a v centre mesta
 • Hľadanie priestoru a spôsobu financovania pre výstavbu nových parkovacích miest
 • Zvýšenie bezpečnosti a čistoty v obvode
 • Zlepšovanie úrovne základných škôl, aby sa posunuli na vyššie miesta v rebríčkoch kvality slovenských škôl
 • Rekonštrukciu školských športových areálov a ich otvorenie verejnosti
 • Revitalizácia existujúcich detských ihrísk
 • Riešenie havarijného stavu Zámku a podporu aj pre čiastkové aktivity na jeho záchranu
 • Prípravu projektu využitia zámku aj Zámockej záhrady ako celku a jeho financovania

Obvod 4

Ako poslanci budeme presadzovať:

 • Hľadanie priestoru a spôsobu financovania pre výstavbu nových parkovacích miest bez zahustenia vnútroblokových priestorov sídlisk
 • Zvýšenie bezpečnosti a čistoty nielen v centre mesta, ale aj na sídliskách
 • Rekonštrukciu školských športových areálov a ich otvorenie verejnosti
 • Vybudovanie nového detského ihriska
 • Rozšírenie možností pre trávenie voľného času detí a mládeže
 • Lepšiu starostlivosť o zeleň a inštalovanie odpadkových košov pre psíčkarov
 • Vytvorenie novej a profesionálnej prezentácie mesta ako zaujímavej gastronomicko-historickej destinácie

Obvod 5

Ako poslanci budeme presadzovať:

 • Hľadanie priestoru a spôsobu financovania pre výstavbu nových parkovacích miest
 • Zvýšenie bezpečnosti a čistoty nielen v centre mesta, ale aj na sídliskách
 • Výstavbu ďalšieho detského ihriska v obvode
 • Rozšírenie možností pre trávenie voľného času detí a mládeže
 • Lepšiu starostlivosť o zeleň a inštalovanie odpadkových košov pre psíčkarov
 • Premenu Zámockej záhrady na skutočné oddychové centrum Hlohovca, aby sa do nej dostali pravidelné kultúrno-športové aktivity, ktoré do nej privedú ľudí
 • Lepšie využitie mestských kultúrnych stánkov a rozšírenie ponuky kultúrnych podujatí pre všetky vekové a žánrové skupiny

Obvod 6

Ako poslanci budeme presadzovať:

 • Rekonštrukciu zdraviu škodlivých a deravých azbesto-cementových potrubí v obvode, v ktorých sa navyše stráca voda za státisíce eur ročne
 • Výstavbu nového prechodu cez železnicu
 • Lepšiu starostlivosť o stav chodníkov a zelene v obvode
 • Úpravu autobusovej zastávky pri kasárňach
 • Rozšírenie možností pre športovanie detí, vrátane nových a netradičných športov – vybudovanie multifunkčného ihriska v obvode
 • Zvýšenie atraktívnosti mestských športových súťaží pre deti a mládež

Obvod 7

Ako poslanec budem presadzovať:

 • Zriadenie ozajstnej kancelárie prvého kontaktu, aby Šulekovčania nemuseli cestovať s každou maličkosťou na úrad do Hlohovca
 • Dobudovanie a obnovenie povrchov ciest a chodníkov
 • Natiahnutie nového povrchu hrádze aj na šulekovskej strane Váhu
 • Podporu rozvoja šulekovskej základnej školy, aby sa stala centrom kultúrneho a spoločenského života aj po skončení vyučovania
 • Revitalizáciu autobusových zastávok a pravidelnú údržbu zelene a chodníkov
 • Prípravu projektu lávky cez Váh pre peších a cyklistov
 • Zvýšenie príležitostí a zatraktívnenie Šulekova pre mladých obyvateľov

 


 

Sumár aktivít 2015 (viac info TU)

 

Projekty a aktivity na roky 2016 – 2023 (viac info TU)

 

Odpočet primátora 2016 (viac info TU)

 

Sumár aktivít 2016 

 

Odpočet primátora 2017 

 

Polčasový odpočet 2017 (viac info TU)

 

Odpočet na MsZ 2.2.2017 – MB (viac info TU) + 

 

Protest: Blokáda mosta 26.10.2017

WebNoviny.sk Čítať viac >>

TrnavskýHlas.sk Čítať viac >>

PNky.sk  Čítať viac >>

NašaTrnava.sme.sk Čítať viac >>

HCTV Viac vo videu >>

 

Pošta Šulekovo 

 

Sumár aktivít 2017 (viac info TU)


 

Naši kandidáti  za poslancov v r. 2014

 

Náš kandidát na primátora v r. 2014

 

 

Naše skromné priority – volebné obdobie 2010-2014:

 

1.) Sme za pravidelné stretnutia Hlohovčanov s vedením mesta a poslancami MsZ najmä pri rozhodovaní o strategických investíciách a projektoch

 • neustále sme komunikovali s občanmi mesta Hlohovec a podarilo sa nám rokovania MsZ posunúť na poobedia, zapojili sme tak viac ľudí do diania v samospráve…

2.) Vzdávame sa poslaneckej odmeny, odmien za prácu v komisiách a navrhujeme, aby boli tieto finančné prostriedky použité na aktivity o ktorých rozhodnú obyvatelia Hlohovca

 • splnili sme to všetci poslanci Fraštačania  do bodky + traja neposlanci členovia komisií, všetky odmeny sme nechali zasielať na jeden spoločný účet a posúvali následne tým čo to viac potrebujú a nie len poslanecké a z komisií, ale aj za mestskú radu, dozorné rady mestských s.r.o., teda úplne všetky odmeny, celkom sme tak formou daru, alebo podporného príspevku na rôzne zmysluplné akcie poskytli 14.450 €

3.) Sme za aktuálne zverejňovanie všetkých zmlúv, ktoré podpísalo mesto Hlohovec ako aj informácií o verejných súťažiach, ich výsledkoch na oficiálnej stránke mesta

 • toto už vyplynulo neskôr zo samotného zákona, i keď napríklad vo VaTS sa ten zákon porušuval na čo sme viac krát poukázali a apelovali k náprave, naposledy aj s pokusom o odvolanie konateľa VaTs, ktorý za to zodpovedá – nenašli sme žiaľ podporu väčšiny MsZ

4.) Navrhujeme vytvorenie e-mailových adries pre poslancov MsZ a vedenie mesta, ktoré dosiaľ chýbali, pre vytvorenie efektívnej komunikácie s obyvateľmi Hlohovca

 • podarilo sa

Naše priority, ktoré sme si vnútorne stanovili na krátko – stredno až dlhodobé obdobie:

 • Zastaviť úniky finančných prostriedkov z mestskej kasy a  mestských s.r.o.
 • Zastaviť odliv mladých rodín z nášho mesta
 • Vypracovať koncepciu rozvoja mesta v zmysle zachráňme čo môžeme, budujme to na čo máme ako prvé, ostatné postupne
 • Podporovať športové aktivity mládeže a všetkých občanov nášho mesta
 • Riešiť katastrofálny stav dopravy a parkovania v meste
 • Efektívnejšie využívanie Eurofondov
 • Bývanie pre mladé rodiny, výstavba mestských bytov
 • Pritiahnuť investorov do nášho mesta, získať viac pracovných príležitostí pre našich občanov
 • Oživenie kultúry v meste
 • Prinavrátenie zašlej slávy mesta /mesto ruží/, upravme si mesto tak, aby bolo radosťou v ňom bývať a žiť

 

Poukázali sme na netransparetné nakladanie s verejnými prostriedkami-úniky fin.prostriedkov:

 • NsP Hlohovec, pôžičky poslanca NRSR s krátkou splatnosťou a už viaceré po splatnosti s vysokým úrokom + úrok z omeškania, aby sa umelo stal najväčším veriteľom – investície robené netransparentne len, aby prehĺbili stratu- podvodné odvolanie člena DR, za to, že poukázal na netransparentnosť hospodárenia spoločnosti kde má mesto 49% podiel a veľa nevyplatených faktúr -porušovanie spoločenskej zmluvy
 • externá právnická firma hájaca záujmy niekoho v pozadí platená z mestského rozpočtu, ktorej prácu sme videli iba pri kauzách športová hala, poliklinika a nedávno Vinohradská, paradoxne však hájili záujmy niekoho iného proti zástupcom mesta a občanov, ktorí obhajovali záujmy mesta Hlohovec
 • Via Hlohoviensis –poukázanie na netransparentné akcie, hlavne súťaž vo varení guľášu za 7 608 € a futbalový turnaj za 12 441€ udrelo do čí asi každému, že tu nie je niečo v poriadku + predražená nefunkčná stránka
 • deravé a nezdravé vodovodné potrubia – viac krát na zastupiteľstve aj pri schvaľovaní rozpočtov od nás žiadané zaradiť ako prioritu

 

Poukázali sme na zbytočné a predražené „šuflíkové“ projekty od začiatku odsúdené na neúspech:

 • most, ktorý ani nemohol byť- od začiatku sme poukazovali na to, že tam kde most chcel primátor, ten čo ho riadil a ich poslušní poslanci, tak tam ten most nemôže byť, navrhovali sme ho riešiť popri železničnom moste, nakoniec sa ukázalo, že tam kde ho chceli je dávno vytvorený projekt na lávku a nemôže tak byť na cestný most, navyše dočasný pontónový – zbytočne vyhodené prostriedky na šuflikový projekt
 • projekt zateplenia polikliniky – stál 70 000 €, podľa našich odborníkov v tejto oblasti, takýto projekt nemôže stáť viac ako tretinu z toho, samozrejme nič sa nezrealizovalo a zaknihovali sme ďalší šuflíkový projekt
 • projekt Aquapark – nezmysel od samého začiatku, v čase keď nám padá všetko na hlavu, máme deravé potrubia, voda tečie do zeme, tak v tom čase ideme začať s výstavbou nie plavárne, ale aquaparku? Nik si nestavia bazén keď mu zateká strecha! Navyše to chcel primátor, resp. ten čo ho riadil riešiť cez bytové hospodárstvo, neskôr sa na tento účel zriadila s.r.o. a vznikol tak ďalší šuflíkový projekt
 • za tieto šuflíkové projekty a zbytočne vynaložené prostriedky sme mohli mať aj tri detské ihriská

 

Navrhli sme a prešlo, prípadne osobne vybavili:

 • zmena rokovacieho poriadku- zasadnutia MsZ v poobednajších hodinách a vystúpenia občanov v podvečerných hodinách sa nám podarilo presadiť u ostatných poslancov tak, aby bola väčšina na druhý pokus
 • zrušiť parkovisko pred NsP, viac krát sme apelovali na to, vyvolali tlak na kompetentných a dosiahli zrušenie tohto nezmyslu , ktorý povolil primátor
 • jednosmerné značenie na Fraštackej ulici, osobne vybavené na DI v Trnave v spolupráci s MsÚ
 • zastavenie nezmyselnej a predraženej rekonštrukcie na Vinohradskej ulici- neuskutočnené zbytočné zadlženie 750 000 € úver na túto akciu a ušetrené prostriedky 250 000 € použité na opravu časti strechy na zámku a parkovacie plochy na Michalskej ulici
 • zateplenie a fasáda domu služieb – z našej strany podporené, navyše výraznou mierou tlačené na MsZ našimi poslancami
 • stiahnuť z rokovania prijatie nového náčelníka NsP, ktorý nespĺňal základné podmienky výberového konania
 • pri realizácii parkoviska na ul. M.Bela, sme  zabránili zdevastovaniu 12 veľkých stromov úplne jednoduchým spôsobom – parkovisko sa posunulo o 1,5 metra od tých stromov, nakoľko tam bol dostatok priestoru (po konzultácii s projektantom). Samozrejme, podľa pracovníka MsÚ tie stromy mali ísť dole, lebo sa to inak nedalo riešiť.

 

Navrhli, žiadali sme a neprešlo, resp. nebola podpora väčšiny:

 • viac krát navrhnuté zníženie platu primátora pre nečinnosť a zlé hospodárenie s verejnými zdrojmi + neodpovedanie na otázky poslancom a občanom, následné selektívne odpovede prostredníctvom HCTV, ktorú si privlastnil pán primátor na vlastnú propagandu
 • participatívny rozpočet- navrhovali sme, aby sme sa po Bratislave stali na Slovensku druhým mestom s participatívnym rozpočtom, kde občania rozhodujú o dohodnutej časti mestského rozpočtu na aký účel sa použije
 • rekonštrukciu spomínaných vodovodných potrubí ako jedna z priorít predkladaná našimi poslancami pri tvorení rozpočtu 2012, 2013 aj 2014
 • návrh na úpravu rokovacieho poriadku, aby primátor, poslanci MsZ, prípadne zamestnanci mesta, konatelia mestských s.r.o. odpovedali občanom priamo na zasadnutiach MsZ, prípadne priamo dotazujúcemu sa občanovi do 30 dní písomne

 

Bojovali sme aj za:

 • zachovanie hádzanej a práce s deťmi, mládežou v Hlohovci

 

Bojovali sme aj proti:

 • rozširovaniu skládky Vlčie hory- niektorí naši členovia aktívne, iní aspoň účasťou a podporou pri významných rokovaniach s prevádzkovateľom tejto veľmi zle spravovanej skládky a mestom Hlohovec
 • náhubkovej novele, ktorú nakoniec na základe nášho tlaku, tlaku občanov a médií stiahol primátor z rokovania MsZ
 • nezmyselnej, predraženej rekonštrukcii na Vinohradskej ulici, kde za veľmi veľké peniaze sa mala rekonštruovať práve ulica, kde nie je problém s vodovodným potrubím a navyše zbytočne by sa bral veľký úver na túto nie až tak prioritnú investičnú akciu
 • spoločnosti, firme, ktorá žiadala náhradu škody za primátorove chyby a neuskutočnenú zákazku na Vinohradskej a to tak, že sme objavili podvodné obstarávanie tejto spoločnosti a zmietli tak zo stola pripravované útoky na nezávislých poslancov, ktorým sa opätovne vyhrážala spomínaná externá právnická firma, ktorá má hájiť mesto
 • odkúpeniu parkoviska hromadných garáží na Michalskej, tzv. bunker, poukázali sme viac krát na nedodržanie projektu

 

Poukázali sme aj na:

 • HCTV a jej nefunkčnosť
 • parkovisko na stanici – žiadna zeleň
 • vyasfaltované chodníky na námestí, namiesto zámkovej dlažby

 

Uskutočnili sme brigádnicky:

 • vyčistenie športového areálu štadióna Mier v Petre 
 •  pri zriadení centra pre rozvoj rodiny, úprava vonkajšku, osadenie chodníka, oplotenie
 • čistenie brehov rieky váh z oboch strán viac krát
 • vypratanie pieskovísk v materskej škôlke na Nábreží A.Hlinku

 

Podporili sme :

 • športové kluby – Sporta Hlohovec- FK Šulekovo- HTC Hlohovec- HK Hlohovec
 • deti – Centrum pre rozvoj rodiny- CVČ Dúha – ZŠ sv. Jozefa Hlohovec –VI ZŠ 
 • akcie – Kopec –zjazd bicyklov v pánskej záhrade – Stredoveké dni – HP pochod
 • kultúra – folklórny súbor Šulekovčan -tanečný klub M-Dance Hlohovec –akadémia mažoretiek Hlohovec
 • pomoc v núdzi – finančná pomoc na nákup potravín pre matku s tromi deťmi v núdzi- finančná pomoc na dokončenie bezbariérového bytu pre invalidného dôchodcu
 • kluby a organizácie – klub dôchodcov Ruža- klub dôchodcov Peterčan – Hlohovecký spolok nepočujúcich- ZO- jednota dôchodcov SK- Hlohovec- Združenie kresťanských seniorov

 


 

Naši kandidáti za poslancov v r. 2010