Podporili sme


 

FINANČNÁ PODPORA do 12/2018 DETAILY .pdf

 


DÚHAFEST – 2018

Ani tento rok sme nezabudli na tých nejlepších a na Dúhafeste 2018 sme opäť ocenili najúspešnejšie školy a najúspešnejších žiakov v predmetových olympiádach a v športe. Ocenená bola ZŠ Podzámska v oblasti spoločenských vied, aj v oblasti športu, Andrej Mikuš (oblasť spoločenských vied), Michal Šrank (oblasť spoločenských vied), Laura Thiel (oblasť spoločenských vied), Lucia Polačiková (šport). Ocenenia za naše o. z. odovzdali Patrik Voltmann, Richard Kopaj a Rasťo Hauliš. Odmeňovanie tých najlepších sa stalo pre nás už peknou tradíciou, nakoľko tieto ocenenia odovzdávame pravidelne už od roku 2011. Oceneným ešte raz blahoželáme.DÚHAFEST – 2017

Aj tento rok sme ocenili na Dúhafeste tých najlepších žiakov a školy v predmetových olympiádach a v športe, za naše o.z. ocenenia odovzdávali Rasťo Hauliš, Patrik Voltmann a Dušan Kováč … srdečne gratulujeme a do ďalšieho školského roku želáme veľa úspechov

 

 

STOLIČKY PRE KLUB DÔCHODCOV ŠULEKOVO – 2016

 

 

DISCGOLF PRE ŠKÔLKÁROV – 2016

12.4.2016 sa nám podarilo odovzdať štyrom fraštackým škôlkam športové vybavenie z projektu ,, Discgolf pre škôlkárov“, ktorého žiadateľom a prijímateľom je naše OZ. Projekt vznikol na základe 1.ročníka grantovej výzvy ,, Športujem rád a bezpečne“, ktorú vyhlásila Nadácia pred deti Slovenska v spolupráci s poisťovňou Kooperativa. Odovzdávajúcimi boli Martina Kováčova, Rasťo Hauliš a Marek Bobák. Projekt bude pokračovať dodaním športového vybavenia (disky a vozíky na prevoz košov) a ,,Majstrovstvami hlohoveckých škôlok v discgolfe“ v júni.

 


CENTRUM PRE ROZVOJ RODINY 2010 – 2015


EX LIBRIS – 2015

V piatok 2.10.2015 sa v Dome kultúry slávnostne odovzdávali ocenenia zo súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC. Naše občianske združenie zastupovala Mgr. Stanka Brestovanská, ktorá odovzdávala dve ceny. Prvá putovala do maďarskej Taty a druhá do nášho Fraštáku. Cenu Fraštačanov pre Michala Kiliana z Nitry sa nepodarilo odovzdať, a preto mu bola cena zaslaná poštou. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a do ďalšieho ročníka želáme veľa fantázie, tvorivých nápadov a lásky k umeniu!!!

 


DÚHAFEST

Odovzdávanie cien úspešným deťom a školám – 2016

Viac vo videu >> 


 

Odovzdávanie cien úspešným deťom a školám – 2015


 

Odovzdávanie cien pre úspešné školy a deti – 2013


 

Odovzdávanie cien pre úspešné školy a deti – 2011