Sídlo:

Zábranie 204/40, 920 01 Hlohovec

 

Výkonný výbor občianskeho združenia:

Predseda o.z.

Miroslav Bobák

miroslav.bobak71@gmail.com

0907 / 891 584

Podpreseda o.z.

Ing. Patrik Voltmann

patrik.voltmann@gmail.com

Podpreseda o.z.

Mgr.Rastislav Hauliš

rasto.haulis@gmail.com

Členovia o.z.:

Ing. Arch. Miloslav Drgoň

Juraj Šiška

Mgr. Juraj Salcman

Jozef Mačica

PaedDr. Denisa Králičová

Andrej Bobák

Mgr. Stanislava Brestovanská

Doc. Ing. František Duchoň, PhD.

Ing. Martin Duchoň

Brian Brestovanský, DiS

Andrea Bobáková

Jaroslav Miklovič

 

 

Ing. Miroslav Kollár

PhDr. Martina Kováčová

Ing. Stanislava Pogáčová

Peter Ulík

Michaela Štofová

Bohuslav Brestovanský

Katarína Gubalová, DiS

Richard Kopaj

Lucia Šándorová

Janka Vargová

Dominika Danková

Alexander Gubala